Kategorie: Hornictví

9 Nejvýraznějších ekologických problémů v Bhútánu

V Bhútánu existuje několik ekologických problémů. Kromě současných starostí, jako je průmyslové znečištění, ochrana divoké zvěře a změna klimatu, které ohrožují populaci Bhútánu a […]

Více informací

12 nejprominentnějších ekologických problémů v Brazílii

Brazílie je s 10–18 % celosvětové bioty biologicky nejrozmanitější zemí na světě. Nicméně kvůli znečištění, nadměrnému využívání, degradaci stanovišť a špatným […]

Více informací

11 Environmentální dopady těžby ropy

Naše divoké oblasti a komunity jsou vážně zasaženy těžbou ropy. Vrtné práce probíhají a způsobují znečištění, přispívají ke změně klimatu, ruší divokou zvěř a poškozují […]

Více informací