Kategorie: Stromy

Je spalování dřeva škodlivé pro životní prostředí? Zde je 13 výhod a nevýhod

Spalování dřeva je něco, co raději považujeme za klimaticky neutrální zdroj energie. To vedlo k tomu, že spalování dřeva na výrobu elektřiny dostávalo dotace, […]

Dozvědět se více

12 nejprominentnějších ekologických problémů v Brazílii

Brazílie je s 10–18 % celosvětové bioty biologicky nejrozmanitější zemí na světě. Nicméně kvůli znečištění, nadměrnému využívání, degradaci stanovišť a špatným […]

Dozvědět se více

24 Význam posuzování vlivů na životní prostředí

Jaký je primární význam posouzení vlivů na životní prostředí (EIA)? Nejprve si vysvětlíme, co v tomto příspěvku znamená slovo „posouzení vlivu na životní prostředí“. Proces […]

Dozvědět se více