Kategorie: Antropogenní aktivity

11 Environmentální dopady těžby ropy

Naše divoké oblasti a komunity jsou vážně zasaženy těžbou ropy. Vrtné práce probíhají a způsobují znečištění, přispívají ke změně klimatu, ruší divokou zvěř a poškozují […]

Více informací