Kategorie: Přistát

14 Společné problémy životního prostředí v rozvojových zemích

Přírodní prostředí je životně důležité pro zdraví a způsob života každého, ale zvláště důležité je pro ty, kteří žijí v rozvojových zemích. Zdravý […]

Více informací

10 běžných problémů životního prostředí v Egyptě

Vzhledem k očekávanému nárůstu vln veder, prachových bouří, bouří podél pobřeží Středozemního moře a extrémních povětrnostních jevů je Egypt extrémně zranitelný vůči změně klimatu. […]

Více informací

24 Význam posuzování vlivů na životní prostředí

Jaký je primární význam posouzení vlivů na životní prostředí (EIA)? Nejprve si vysvětlíme, co v tomto příspěvku znamená slovo „posouzení vlivu na životní prostředí“. Proces […]

Více informací

11 Environmentální dopady těžby ropy

Naše divoké oblasti a komunity jsou vážně zasaženy těžbou ropy. Vrtné práce probíhají a způsobují znečištění, přispívají ke změně klimatu, ruší divokou zvěř a poškozují […]

Více informací