Ochrana vody: Výběr správné trávy pro oblasti náchylné k suchu

Klimatická změna a častá období sucha vyžadují udržitelné přístupy, které snižují spotřebu vody.

Výběr odrůd trávy odolných vůči suchu může výrazně snížit potřebu zavlažování a údržby, což vede k dlouhodobému, udržitelnému a ekonomickému řešení pro váš dvůr.

S odrůdami odolnými vůči suchu také omezíte používání chemických prostředků a dalších prostředků potřebných k údržbě vašeho trávníku.

Výzva sucha

Tradiční terénní úpravy zahrnují rostliny, trávníky, stromy a květiny, které vyžadují pravidelné zavlažování, péči a údržbu, aby vypadaly svěží a zdravé.

Udržování takové krajiny vyžaduje značné množství vody, hnojiv, pesticidů a fyzické práce, což je během sucha neudržitelné a neekonomické. Proto jsou nezbytná alternativní řešení, jako jsou trávy odolné vůči suchu.

Z hlediska životního prostředí trávy odolné vůči suchu výrazně snižují potřebu zavlažování, což pomáhá šetřit cenné zdroje. Obvykle také vyžadují méně chemikálií, jako jsou pesticidy a hnojiva, čímž se snižuje negativní dopad na životní prostředí.

Menší potřeba zalévání a hnojení automaticky znamená nižší ekonomické náklady. Investice do trav odolných vůči suchu může vést k významným finančním úsporám a zároveň poskytnout udržitelné a esteticky příjemné řešení terénních úprav.

Porozumění travám odolným vůči suchu

Některé odrůdy drnové trávy jsou odolnější vůči suchu díky specifickým vlastnostem, které jim umožňují přežít a prospívat v podmínkách s omezenou dostupností vody. 

Zde jsou některé klíčové vlastnosti, které přispívají k jejich odolnosti vůči suchu:

 • –**Hluboký kořenový systém:** Trávy odolné vůči suchu vyvíjejí hluboké kořenové systémy, které čerpají vodu z hlubších vrstev půdy. Tento mechanismus jim pomáhá přežít delší dobu bez deště.
 • – **Pomalejší růst:** Tyto odrůdy často rostou pomaleji, což znamená, že ke svému vývoji spotřebují méně vody. Pomalejší růst také snižuje potřebu častého sečení a péče.
 • – **Efektivní využití vody:** Trávy odolné vůči suchu mají mechanismy, které jim umožňují využívat vodu efektivněji, jako je například snížení odpařování prostřednictvím jejich listů. Některé druhy mohou snížit svou metabolickou aktivitu během extrémních podmínek sucha, čímž šetří vodu.
 • – **Tolerance stresu:** Tyto odrůdy trav často lépe odolávají stresovým podmínkám, včetně vysokých teplot a nedostatku vody.
 • – **Adaptivní vlastnosti:** Trávy odolné vůči suchu mohou vyvinout adaptivní vlastnosti, jako jsou ztluštělé listy nebo voskový povlak, který snižuje ztráty vody. Některé druhy se také dokážou rychle regenerovat po suchu, když dostanou dostatečnou vlhkost.

Oblíbené druhy trávy odolné vůči suchu

Bermudská tráva

Bermudská tráva je známá svou odolností vůči suchu. Je také extrémně odolný vůči teplu a opotřebení, takže je ideální pro sportoviště a trávníky s vysokou návštěvností.

Této odrůdě se nejlépe daří v teplých, slunných oblastech s dobře odvodněnou půdou.

Zoysia Grassová

Zoysia drnová tráva se vyznačuje hutným vzhledem a výjimečně měkkou texturou, díky čemuž je vhodná pro chůzi naboso. Je odolný vůči suchu, teplu a snese chlad a dobře se zotavuje po stresujících obdobích. Navíc vyžaduje méně sekání a hnojení.

Daří se jí v teplém a mírném podnebí a je tolerantnější k nižším teplotám než bermudská tráva.

Nejlépe roste v dobře odvodněné půdě s mírně kyselými až neutrálními hodnotami pH a zvládne různé typy půd, včetně jílovitých, písčitých a hlinitých půd.

Kostřava tráva

Odrůdy kostřavy jsou známé svou odolností vůči suchu a tolerancí stínu, díky čemuž jsou žádoucím typem trávy díky své přizpůsobivosti různým podmínkám.

Odrůdy kostřavy mohou zůstat zelené po celý rok a poskytují atraktivní trávník i v létě, kdy tráva obvykle ztrácí svou barvu.

Kostřavě se lépe daří v půdě s obsahem organické hmoty.

Výhody výběru správné trávy

Výběr odrůd drnu, které jsou odolné vůči suchu, má několik výhod, které se týkají především úspory vody.

Snížená frekvence zavlažování

Trávy odolné vůči suchu vyžadují méně vody ve srovnání s tradičními trávami. V závislosti na podmínkách to může výrazně snížit frekvenci zavlažování, často o 30-50%.

Nižší spotřeba vody

Trávy odolné vůči suchu využívají vodu efektivněji, což znamená, že při každém zavlažování budete potřebovat méně vody.

Kromě výrazného snížení spotřeby vody výběr suchomilné trávy také zkrátí čas potřebný na údržbu.

 • –**Méně sekání:** Trávy odolné vůči suchu často rostou pomaleji a vyžadují méně sekání než tradiční trávy. To znamená, že údržba trávníku vyžaduje méně času a úsilí.
 • –**Méně hnojení:** Tyto trávy obvykle vyžadují méně hnojení, protože efektivněji využívají živiny z půdy. Snížení potřeby hnojení šetří peníze a snižuje negativní dopad chemikálií na životní prostředí.
 • –**Méně údržby:** Vzhledem k odolnosti vůči suchu a pomalejšímu růstu vyžaduje tráva odolná vůči suchu méně celkové péče, včetně zalévání, sekání, hnojení a hubení škůdců. Umožňuje udržovat zdravý trávník s minimální námahou a náklady.

Plánování a výsadba

Příprava půdy a správné techniky výsadby jsou životně důležité kroky pro úspěšný růst trávníku. Zde jsou základní kroky:

 • 1.**Analýza půdy:** Nejprve proveďte analýzu půdy, abyste zjistili její vlastnosti, jako je hodnota pH, struktura a přítomnost živin.
 • 2.**Příprava půdy:** Půdu důkladně připravte odstraněním plevele, kamenů a jiných překážek.
 • 3. **Přidání kompostu nebo organických hnojiv zlepší úrodnost a strukturu půdy a pomůže udržet vlhkost.
 • 4.**Vyrovnání povrchu:** Správně urovnejte povrch půdy, abyste zajistili rovnoměrné klíčení semen a růst nového trávníku.
 • 5.**Výběr správné odrůdy trávy:** Vyberte si vysoce kvalitní odrůdy drnové trávy, které jsou odolné vůči suchu a vyhovují vašim klimatickým podmínkám a vlastnostem půdy.
 • 6.**Zalévání:** Po instalaci trávy půdu dobře zalijte, aby se usadila. Poté pravidelně zalévejte podle potřeby zvolené odrůdy trávy.
 • 7.**Ochrana před ptáky a škůdci:** V případě potřeby použijte sítě nebo jiné metody k ochraně semen před ptactvem a jinými škůdci během klíčení.

Nejlepší doba pro setí nebo pokládku drnu odolného vůči suchu je obvykle na jaře nebo na začátku léta, kdy jsou teploty vyšší, ale je dostatek vláhy pro podporu počátečního růstu.

Pokud se rozhodnete pro výsev semen, řiďte se pokyny na obalu pro optimální hloubku a vzdálenost osiva. Pokud se rozhodnete pro kultivovaný drn, vyberte si renomovaného výrobce, který trávu odborně a rychle nainstaluje a poradí s další údržbou.

Tipy na péči o trávníky odolné vůči suchu

Plán zavlažování se může lišit v závislosti na klimatu, typu půdy a odrůdě trávy.

Zavlažování v časných ranních hodinách zabraňuje odpařování vody, protože slunce je v tu dobu slabší. Pomáhá rostlinám absorbovat vodu efektivněji a umožňuje vodě pronikat hlouběji do půdy.

Pravidelně kontrolujte vlhkost půdy ručně nebo pomocí specializovaných nástrojů, abyste zjistili, kdy je nutné zalévat. Pokud je vrchní vrstva půdy na dotek suchá, je čas zalít. Pokud je půda stále vlhká, počkejte před další zálivkou.

Namísto časté a mělké zálivky se zaměřte na hlubokou zálivku, která přivede vodu ke kořenům rostlin. Podporuje rozvoj hlubších kořenových systémů a pomáhá rostlinám lépe odolávat suchu.

Přidání vrstvy mulče na povrch půdy pomáhá udržet vlhkost, snížit odpařování a zabránit růstu plevele. Mulč také zlepšuje strukturu půdy a snižuje erozi.

Používejte zavlažovací systémy přizpůsobené potřebám rostlin: Pokud je to možné, používejte zavlažovací systémy, jako je kapková závlaha nebo postřikovače se senzory, které detekují, kdy je potřeba zalévat.

Pokud je počasí deštivé nebo zatažené, může být zalévání zbytečné, protože rostliny dostanou dostatek vláhy z přírodních zdrojů. Na druhou stranu v období sucha nebo horka možná budete muset zalévat častěji.

Vždy můžete sbírat dešťovou vodu k zalévání trávy, když prší.

Organická hnojiva a přírodní ochrana proti škůdcům

Kromě úspory vody je zásadní výběr ekologických hnojiv a účinných metod ochrany proti škůdcům.

Používejte organická hnojiva, která rostlinám poskytují živiny udržitelným způsobem a snižují riziko znečištění.

Kompostování je vynikající způsob, jak vytvořit přírodní hnojivo z organického odpadu. Pomáhá také snižovat množství odpadu na skládkách a zároveň poskytuje rostlinám bohatý a na živiny bohatý substrát.

Místo chemických pesticidů používejte biologické prostředky, jako je užitečný hmyz, predátoři a paraziti, kteří přirozeně regulují populace škůdců. Zahrnuje hlemýždě, ptáky, brouky a další užitečné organismy.

Tipy na sezónní péči

 • –**Správné zalévání:** Během léta pravidelně zalévejte trávník brzy ráno, abyste snížili odpařování vody a umožnili rostlinám absorbovat vodu před vrcholem slunce. Vyhněte se zalévání během nejteplejších částí dne, abyste snížili ztráty vody v důsledku vypařování.
 • –**Výška sečení:** Nastavte výšku sekačky na vyšší úroveň, abyste ochránili kořeny rostlin před vysycháním a snížili stres během horkých měsíců. Vyšší trávník může také pomoci udržet vlhkost půdy.
 • –**Mulčování:** Posekanou trávu ponechte na povrchu jako přirozený mulč pro udržení vlhkosti půdy, snížení odpařování a zajištění živin pro trávník. Mulčování také pomáhá omezit růst plevele.
 • –**Ochrana před sluncem:** Zajistěte trávníku částečný nebo úplný stín během nejteplejších částí dne, abyste jej chránili před nadměrným slunečním zářením. Můžete použít deštníky, stromy nebo jiné typy krytů.
 • –**Plevel Management:** Pravidelně odstraňujte plevel z trávníku, abyste zachovali živiny potřebné pro trávu. Ruční odplevelování nebo používání přírodních herbicidů může být účinnou alternativou k chemickému ošetření.
 • –**Monitorování příznaků stresu:** Trávník pravidelně kontrolujte, abyste odhalili známky stresu, jako jsou hnědé nebo spálené skvrny, které mohou naznačovat nedostatek vody nebo živin. Přijměte vhodná opatření, jako je častější zalévání nebo aplikace dalších hnojiv.

Překonání výzev

Pro udržení zdraví trávníku je životně důležitý výběr odrůdy odolné vůči suchu, pravidelná údržba, správné zavlažování, sekání a provzdušňování. Přírodní ošetření a pravidelné monitorování pomáhají rychle identifikovat a řešit problémy a udržovat trávník odolný a svěží po celou sezónu.

Je však nezbytné mít realistická očekávání ohledně rozdílů ve vzhledu a struktuře ve srovnání s tradičními druhy trávy.

Počítejte s tím, že trávník odolný vůči suchu může být méně „měkký“ a jeho úplné založení bude trvat déle, ale mějte na paměti, že to přinese dlouhodobé výhody, jako je nižší spotřeba vody a nižší náklady na údržbu.

Proč investovat do čističky vzduchu?

Výběr odrůd trav, které vyžadují méně zalévání a chemického ošetření, šetří vodu a přispívá k vytváření udržitelných krajin, které jsou odolné vůči suchu a odolávají extrémním teplotám.

Tyto odrůdy trávy podporují povědomí o životním prostředí, šetřit vodua snížit náklady na údržbu, díky čemuž jsou trávníky odolné vůči suchu chytrou a odpovědnou volbou pro terénní úpravy v oblastech náchylných k suchu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinné položky jsou označeny *