10 globálních projektů na ochranu životního prostředí

Povědomí o životním prostředí je porozumění životnímu prostředí, dopadům lidského chování na něj a důležitosti jeho ochrany. V tomto článku jsou projekty ekologického povědomí, které pomohou zvýšit naše povědomí o životním prostředí

Environmentální povědomí je hnutí, které učí, že je třeba, aby lidé respektovali a chránili své přirozené prostředí. Lidské aktivity v průběhu času způsobily devastující dopad na životní prostředí, dopad na půdu, divokou zvěř a vodu.

Tím, že rozšíříme povědomí ostatních o tom, že fyzické prostředí je křehké a nepostradatelné, můžeme začít napravovat problémy, které ho ohrožují tím, že se o životní prostředí budeme maximálně starat. Šíření ekologického povědomí může také chránit naše přírodní zdroje a snížit ničení Země.

Učení se způsobům ochrany životního prostředí zachová naše přírodní zdroje a zajistí udržitelný svět pro budoucí generace. V tomto článku jsme prozkoumali globální projekty, které nám pomohou uvědomit si naše životní prostředí.

Projekty na ochranu životního prostředí

10 globálních projektů na ochranu životního prostředí

Navrhli jsme tyto projekty globálního povědomí o životním prostředí pro efektivní informování jednotlivců o životním prostředí.

 • Environmentální vzdělávání
 • Environmentální osvětová kampaň
 • Události a aktivity
 • Vytváření videí a psaní článků
 • Investice do vhodné technologie
 • Úspora energie a vody
 • Provádění auditu koše
 • Rally nebo březen
 • Projekty kompostování, opětovného použití a recyklace
 • Sázení stromů

1. Environmentální vzdělávání

Environmentální výchova se rychle stává běžnou součástí moderního vzdělávacího systému. Každý musí vědět o životním prostředí, zejména o jeho potenciálu problémy se změnou klimatu.

Školy se proto snaží přimět více studentů, aby vyjádřili své znalosti. Na základě daného tématu je vedeno a vytvořeno několik výzkumných prací a dalších prací.

Roste potřeba služby rychlého psaní esejí, která by studentům pomohla rozsáhlejší analýzu. Probíhá diskuse o důležitosti začlenění ekovýchovy do školních osnov.

Ekologická výchova umožňuje hlouběji porozumět problémům životního prostředí a jejich dopadu na naši planetu. Zvyšováním povědomí děláme lepší rozhodnutí o udržitelnosti. To zahrnuje pochopení dopadu našich každodenních činností na životní prostředí.

2. Environmentální osvětová kampaň

Kampaně na ochranu životního prostředí se týkají organizování a vzdělávání široké veřejnosti o důležitosti pochopení zranitelnosti našeho životního prostředí a jeho ochrany. Podpora ekologického povědomí je účinný způsob, jak se stát ekologem a vytvořit lepší zítřky pro naše děti.

Jediná důležitá věc, kterou je třeba udělat s kampaní na zvyšování povědomí o životním prostředí, je přimět lidi, aby si uvědomili nebezpečí nadměrné spotřeby a využívání, které děláme, což je víc, než je potřeba.

Lidé musí lépe porozumět hrozbám pro naši planetu, aby si uvědomili hloubku obav našeho životního prostředí. Proto existuje povědomí o problémech jako např environmentální zdraví, Globální oteplování, a udržitelný rozvoj.

Kampaně na ochranu životního prostředí mohou pomoci v:

 • Rozvíjení dovedností k řešení problémů v hospodaření s přírodními zdroji na úrovni střední školy.
 • Vytváření reálných podmínek v životním prostředí na všech stupních škol pro pochopení environmentálních problémů.
 • Předávání základních znalostí jednotlivcům o problematice životního prostředí.

3. Události a aktivity

Vlády, soukromé organizace, jednotlivci a nevládní organizace mohou pořádat akce a aktivity, jako jsou hostující řečníci, promítání filmů nebo přírodní festivaly, podporovat ekologické povědomí a povzbudit studenty, aby se zapojili do problematiky životního prostředí.

Stále lze také zvážit zavádění programů a akcí pro recyklaci a snižování odpadu. Školy mohou zavést recyklační programy a povzbudit studenty, aby omezovali množství odpadu používáním opakovaně použitelných nádob a omezováním používání jednorázových produktů.

4. Vytváření videí a psaní článků

Vydávání obsahu ke zvýšení povědomí o problémech životního prostředí je ekologický projekt, který byl v poslední době použit. Tato metoda je zvláště užitečná, když chcete vzbudit naději nebo si posvítit na neznámá témata. Vždy je prostor pro další články a videa o tom, jak mohou lidé pozitivně ovlivnit životní prostředí.

K publikování obsahu můžete využít online platformy, jako jsou blogy, sociální média a YouTube. Nakonec by tento obsah měl být úložištěm, které pomůže zvýšit povědomí. Například nikdy nemůžeme mít příliš mnoho informací o změně klimatu.

5. Investice do vhodné technologie

Zvažte investici do vhodné technologie, jako je čistá energie (solární nebo větrná), pokud ne pro váš domov, pak možná do komunitního centra.

To podporuje přechod k čisté a obnovitelné energii a může také sloužit jako projekt, který bude znázorňovat široký efekt lidského využívání zdrojů v životním prostředí.

6. Úspora energie a vody

V souladu s tématem domova je úspora energie dalším způsobem, jak prokázat povědomí o životním prostředí. Jeden snadný způsob, jak ušetřit energii, je zhasnout světla, když je nepoužíváte.

Někteří lidé dokonce instalují solární panely a další typy alternativních zdrojů energie. Existuje velký potenciál pro to, aby se solární energie v budoucnu stala hlavním proudem a účinností.

Při ochraně vody bychom také měli dbát na to, abychom neplýtvali vodou tím, že bychom při čištění zubů nechali puštěný kohoutek. Voda je cenný přírodní zdroj, který často považujeme za samozřejmost.

V mnoha částech světa je čistá voda vzácná. Být si toho vědom je obrovským krokem k prokázání povědomí o životním prostředí.

7. Provádění auditu koše

Není nic, co by někoho přivedlo k povědomí o odpadech, které produkují, než audit odpadu. Domácnosti nebo kanceláře se vyzývají, aby zvýšily povědomí o těchto ekologických problémech, včetně jednorázových plastů, elektronického odpadu atd.

Například ve škole nebo v kanceláři můžete umístit listy papíru s propiskami poblíž všech odpadkových košů. Nechte každého, aby si zapsal každou věc, kterou vyhodí, ať už obal od cukroví nebo iPhone.

Stanovte si lhůtu pro ukončení auditu, může to být týden nebo měsíc. Na konci období budou všichni zúčastnění znát předměty, které nejčastěji vyhazují. Každá položka může vytvořit cíl nebo podpořit ekologickou náhradu. V opačném případě lidé nemusí přesně chápat, kolik odpadu vyhazují.

8. Rally nebo březen

Stávka může být účinným způsobem, jak upoutat pozornost. Jako například lidový klimatický pochod 2017 ve Washingtonu, DC

Totéž se stalo v roce 2019, kdy se miliony lidí po celém světě shromáždily ve svých zemích před summitem OSN o změně klimatu, a znovu v roce 2022, kdy Fridays for Future provedly globální stávky na protest proti globálnímu oteplování. Tyto události získaly významné zpravodajství.

Pokud však nemůžete najít shromáždění nebo pochod, můžete si promluvit s podobně smýšlejícími jedinci a uspořádat svůj vlastní. Všude jsou aktivisté v oblasti změny klimatu, takže nebudete muset složitě hledat lidi, kteří vám chtějí pomoci. Nezapomeňte svou akci propagovat včas a často, abyste dosáhli vysoké účasti.

Shromáždění a pochody mohou být obzvláště účinné, když máte místní problémy související s klimatem, kolem kterých byste se mohli shromáždit.

9. Projekty kompostování, opětovného použití a recyklace

Recyklace je další velkou součástí vyjadřování ekologického povědomí. Jako spotřebitel by měl člověk při nákupu produktu klást určitý důraz na materiály použité k výrobě, aby určil, zda je produkt ekologicky udržitelný či nikoli.

Například při nákupu oblečení si můžete vybrat, zda si koupíte oblečení a produkty, které obsahují přírodní vlákna/materiály spíše než syntetické. Kupujte opakovaně použitelné produkty, jako jsou skleněné lahve, sáčky a kelímky. Vyhněte se nákupu jednorázového zboží, jako jsou papírové ručníky, plastové lahve a plastové tašky.

I když se však jedná o akce s velkým dopadem na vytvoření povědomí o životním prostředí ve vaší domácnosti a blízkých, kteří ji navštíví, vedení špatným příkladem je často vedlejším produktem dobře míněného nadšení pro opatření v oblasti klimatu.

Mnoho lidí potřebuje více prozkoumat, než se pustí do recyklace nebo kompostování, a nakonec to dělají nesprávně. Tak vznikla wishcycling, která dává do recyklace něco, čím si nejste jisti, a doufáte, že se o to zařízení postará.

Akce, jako je tato, i když jsou koncipovány s pozitivní motivací, mají škodlivé vedlejší účinky. Kompostování funguje podobně. Ať už používáte stolní kompostér nebo žížalu, je nezbytné ukázat vaší domácnosti a návštěvám vhodný protokol.

10. Sázení stromů

Výsadba stromů je uznávána jako jedna z nejpoutavějších, šetrné k životnímu prostředí aktivity, do kterých se lidé mohou zapojit, aby zlepšili planetu. Stromy poskytují řadu výhod, jak dlouhodobých, tak krátkodobých, a také jsou atraktivní esteticky.

Sázení stromů nabízí mnoho výhod pro životní prostředí, z nichž některé zahrnují schopnost absorbovat znečišťující plyny a pachy a fungovat jako filtr, když se v listech zachytí malé částice.

Stromy snižují riziko eroze tím, že stromy akumulují vodu a lámou sílu deště při pádu, pohlcují zvuk a snižují hlukové znečištění, přispívají k posílení biologická rozmanitost protože se stávají zdrojem potravy a přirozené prostředí pro divokou zvěř.

Odstraňují a ukládají uhlík z atmosféry, zpomalují silné deště, snižují riziko záplav, zlepšují kvalitu vzduchu a zlepšují efekt městského tepelného ostrova tím, že odrážejí sluneční světlo a poskytují stín.

Kromě toho se fyzická hmotnost stromu skládá z přibližně 50 % uhlíku, protože takové stromy mají silný účinek na zmírnění změny klimatu, když jsou v dostatečně vysokém počtu.

Pokud se chcete zapojit do tohoto projektu, můžete se poradit s místními úřady pro životní prostředí, abyste určili typ a počet potřebných stromů a také místo pro výsadbu.

Proč investovat do čističky vzduchu?

Vůdci zítřka musí být připraveni na zítřejší výzvy a přiměřeně připraveni na budoucnost, kterou naše děti zdědí. Environmentální povědomí je klíčem k lepšímu povědomí o přírodním světě.

Podpora ekologického povědomí je nezbytnou součástí toho, jak být správcem životního prostředí. Prostřednictvím těchto projektů se můžete začít podílet na změně a zároveň učit svou komunitu, co je potřeba k vytvoření udržitelné budoucnosti.

Doporučenís

 1.  7 Smrtící environmentální dopady eroze půdy
  .
 2. 5 Nejlepší Ekologické Společnosti v Lagos
  .
 3. 14 inteligentních způsobů, jak zvýšit povědomí o problémech životního prostředí
  .
 4. 10 magisterských programů v online studijních programech environmentálního zdraví
  .
 5. Jak likvidovat staré oblečení s ohledem na životní prostředí
Environmentální poradce at Environment Go! | + příspěvky

Ahamefula Ascension je realitní konzultant, datový analytik a autor obsahu. Je zakladatelem Hope Ablaze Foundation a absolventem environmentálního managementu na jedné z prestižních vysokých škol v zemi. Je posedlý čtením, výzkumem a psaním.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinné položky jsou označeny *