14 inteligentních způsobů, jak zvýšit povědomí o problémech životního prostředí

Trápí nás řada ekologických problémů, ale musíte se ujistit, že jim dobře rozumíte environmentální obavy než začnete hledat způsoby, jak zvýšit povědomí o problémech životního prostředí ve vaší komunitě.

Čtěte knihy a další zdroje, držte krok s novinkami v oblasti životního prostředí a získejte znalosti o místních problémech. Pokud jste si dříve dali námahu vzdělávat se, bude mnohem snazší komunikovat s ostatními o prostředí.

Pro podporu je k dispozici několik nástrojů environmentální výchova a osvěta, včetně knih, článků, videí, brožur, online kurzů, informativních a inspirativních seminářů, skupinového učení (ve třídě nebo mimo ni) a článků. Toto je jen hrstka dostupných zdrojů, které vám pomohou začít šířit povědomí o životním prostředí.

Ve školním prostředí lze účinně zvyšovat povědomí o životním prostředí. Kromě toho, že studenti pomáhají chránit životní prostředí před různými hrozbami, mohou prokázat, že jsou dobrými správci životního prostředí.

Stejně jako autor eseje popisuje řadu způsobů za sebou, je nutné zdůraznit fáze pro řešení klimatického problému, který zasáhl mnoho částí světa. Ekologické katastrofy mají dopad na celý svět, ale zvláště ovlivňují rozvojové a zbídačené národy.

14 inteligentních způsobů, jak zvýšit povědomí o problémech životního prostředí

Ke zvýšení porozumění studentům zejména environmentálním problémům lze podniknout následující zásadní kroky:

 • Dobrovolník
 • Vědecké projekty
 • Využijte svůj kreativní potenciál
 • Zúčastněte se pochodu nebo shromáždění
 • Efektivní využívání sociálních médií
 • Zdůrazněte individuální akci
 • Vytvořte vzdělávací obsah
 • Prokázat akcí
 • Design plakátů
 • Pište blogy
 • Proveďte průzkumy
 • Pomozte mladším studentům
 • Osvojte si udržitelný životní styl. 
 • Dávejte projevy

1. Dobrovolník

Jedním z nejvýznamnějších způsobů, jak mohou studenti podporovat udržitelnost, je dobrovolnictví pro ekologické organizace. Na několika stránkách sociálních médií, jako je Facebook, Meetup, Twitter, Instagram atd., existují skupiny a lidé, kteří hledají dobrovolníky pro realizaci těchto ekologických projektů.

Můžete se k nim připojit na základě svých zájmů, geografie a schopností. Studentští dobrovolníci často se účastní čištění pláží, projíždění plantáží, čištění silnic a veřejných odpadků, ekologických kampaní atd.

Účastí na těchto akcích můžete předávat své znalosti a zároveň získávat tipy od dobrovolníků a odborníků. Po sezení bude také patrný efekt, protože činnost probíhá ve skupině.

2. Vědecké projekty

Pro studenty STEM (vědy, technologie, strojírenství a matematika) je výhodné kombinovat výuku ve třídě s aplikacemi v reálném světě a zároveň prospívat životnímu prostředí.

Můžete pracovat sami nebo v malých skupinách a vytvářet projekty, které jsou v souladu se zeleným sektorem a vyžadují znalosti STEM. Můžete například použít solární nebo větrnou energii k napájení spotřebiče, gadgetu pro ekologická doprava, nástroj nakládání s odpady, odpověď na otázky biologické rozmanitosti, Etc.

O vysvětlení těchto úkolů můžete požádat své lektory, profesionály v oboru nebo dokonce YouTube. Uváděním teoretických znalostí do praxe vám praktické projekty pomohou zlepšit vaše základy.

Navíc, protože na těchto projektech pracujete z vlastní iniciativy, jsou zábavné, zajímavé a bez tlaku. Tyto projekty mohou být také zvýrazněny ve vašem životopisu, abyste podpořili své profesní příležitosti.

3. Využijte svůj kreativní potenciál

Můžete vytvořit mnoho modelů, které pomohou lidem, a váš kreativní potenciál dokáže zázraky. Věnujte se různým mimoškolním aktivitám a pomocí prezentací a poutavé grafiky upoutejte pozornost obavy z poškození životního prostředí.

Chcete-li lidi přitáhnout, vytvářejte plakáty a brožury s poutavou grafikou. Studenti mohou dostat brožury, které jim pomohou pochopit, jak přispívají k účinkům na životní prostředí.

4. Zúčastněte se pochodu nebo shromáždění

Rallye jsou skvělým přístupem ke vzdělávání veřejnosti a místních obyvatel o tom, jak je důležité dělat malé kroky, které způsobí velkou změnu. Stávky mají potenciál ovlivnit široký počet lidí tím, že upozorní na významné problémy zejména autoritativní subjekty.

Mimo jiné existují znečišťující látky v zemi, vodě a atmosféře. Nečinnost může vést k začátku několika onemocnění, jako je hepatitida, astma a kašel.

5. Efektivní využívání sociálních médií

Sociální média jsou účinnou technikou pro zvyšování povědomí mezi mladými lidmi a jednotlivci všech věkových kategorií. Žáci mohou vytvářet stránky, které generují filmy o ekologických problémech.

Je možné vytvářet různé studentské svazy a plánovat akce, které spojí lidi a vedou rozhovory o přístupech k řešení problémů. Studenti mohou vybírat peníze od mnoha organizací a zapojit se do smysluplných projektů, jako je nakládání s odpady, malování uličních zdí, vytváření plakátů atd.

6. Zdůrazněte individuální akci

Dokud každý člověk nepřijme osobní odpovědnost za vyřešení problému, nelze provést žádnou významnou změnu. I malá akce, jako recyklace produktů or vyhazování odpadu do odpadkového koše, může udělat velký rozdíl.

Malé činy přinášejí velké výsledky a národ s vysokou úrovní vzdělání může zvýšit svou životní úroveň tím, že se bude starat o nezbytnosti. Proto by měl být náležitě zdůrazněn význam individuálního úsilí na všech frontách.

7. Vytvořte vzdělávací obsah

K poskytování užitečného obsahu, který publiku poskytuje faktické vodítko, lze použít různé techniky, jako je použití infografiky, statistických dat a grafů. Lidé nemohou přemýšlet o způsobech, jak dosáhnout řešení, pokud si neuvědomují příčiny problémů životního prostředí.

Je na nás všech, abychom promluvili na různých platformách a přesvědčili lidi, aby přispěli jakýmkoli způsobem k ochraně životního prostředí.

8. Prokázat akcí

Když se nepodniknou činy, slova ztratí smysl. Když mluvíme o různých příčinách světových katastrof, nelze říci, že splnily svou občanskou odpovědnost.

Informace jsou k ničemu, pokud nejsou dodržovány potřebné postupy. Uspořádáním do týmů a prací na projektech, jako je úklid konkrétního regionu, mohou studenti jít příkladem.

9. Design plakátů

Jako student je vytváření bannerů a plakátů dalším způsobem, jak podpořit udržitelnou věc. Na veřejných prostranstvích lze vylepovat plakáty s ekologickým poselstvím.

Nezáleží na tom, zda je plakát navržen s textem nebo barevnými obrázky; důležité je, že sdělení musí být schopné upoutat pozornost lidí. Jak se říká, „obrázek vydá za tisíc slov“, takže i dobře navržený plakát může udělat mnohem větší dojem než řeč.

Silná a stručná sdělení lze nalézt ve frázích jako „Buďte ekologičtí“, „Jednejte hned“, „Žádná příroda, žádná budoucnost“, „Neexistuje žádná planeta B“, „Být zeleným není snadné“, „Lidé, ne zisk “, „Eco, ne Ego“ a tak dále.

Citáty od známých jednotlivců, spisovatelů a ekologů jsou také přijatelné, pokud je dáno náležité uznání. Tyto druhy aktivit vám umožní vyjádřit svou uměleckou stránku a stimulovat vaši kreativní mysl.

10. Pište blogy

Blogování je vynikající přístup pro studenty, kteří rádi píší, aby předvedli své schopnosti psaní a poskytli zasvěcený obsah. Pomocí bezplatných blogovacích služeb, jako je Medium, Blogger, LinkedIn atd., můžete vytvářet dlouhý nebo krátký materiál.

Blogy můžete psát v angličtině nebo v jakémkoli jiném jazyce, ve kterém se cítíte dobře a v pohodě.

Blogování má několik výhod, včetně lepšího porozumění předmětu při jeho hlubším studiu a lepší písemné komunikace, gramatiky a slovní zásoby.

11. Provádění průzkumů

Další zajímavou environmentální aktivitou pro děti, které se cítí dobře při interakci s cizími lidmi a novými skupinami, je provádění průzkumu.

Průzkumy lze vyplnit osobně nebo digitálně pomocí programů, jako jsou Formuláře Google. (Hrot v zelené barvě! (Pokud používáte starý papír s prázdným papírem na jedné straně, vezměte ho na průzkum.)

Tyto průzkumy můžete použít pro úkoly ve škole nebo na vysoké škole, nebo je můžete poskytnout publikacím, které by mohly mít zájem vytvořit příběh na dané téma.

Prováděním průzkumů budete moci posílit svou schopnost komunikovat, získat dovednost vytvářet efektivní otázky a nechat si ověřit své domněnky o environmentálních tématech.

12. Pomozte mladším studentům

Mladší žáci od vás mohou získat environmentální vzdělávání ve vašem okolí, komunitě nebo místě vzdělávání. Můžete učit děti o předmětech, ve kterých máte přiměřené znalosti a ovládáte je pomocí jednoduchých metod.

Mohou také těžit z vašich zkušeností tím, že překonáte překážky, se kterými jste se dříve setkali při výzkumu souvisejícího tématu. Výuka vám umožňuje vysvětlit myšlenky jasně a stručně, což zvyšuje vaše porozumění.

13. Osvojte si udržitelný životní styl 

Jednou z nejdůležitějších ekologických akcí pro studenty je osvojení si ekologického chování. Bez ohledu na vaši současnou životní fázi je zásadní zavádění udržitelných životních postupů. Bez ohledu na to, jak velký nebo malý je dopad, udržitelnost můžete praktikovat jakýmkoli praktickým způsobem.

Pomoci, aby se náš svět stal zelenějším a lepším, lze dosáhnout malými věcmi, jako je konzumace rostlinné stravy, minimalizace plýtvání potravinami, úspora energie a vody, nákup místních produktů pouze v případě potřeby atd.

14. Přednášejte projevy

Vaše adresa k publiku může znamenat velký rozdíl v mnoha životech. Vaše komentáře mohou být velmi užitečné, pokud dokážete mluvit s přesvědčením a usnadnit konstruktivní dialog mezi různými skupinami. Mluvte o svých vlastních zkušenostech a nasměrujte ostatní směrem k různým řešením, jak eliminovat všechny negativní dopady.

Proč investovat do čističky vzduchu?

Je naší společnou odpovědností nejen zvyšovat povědomí o této problematice příčiny ekologických problémů ale také provést nezbytná opatření. Studenti mohou významně přispět k upoutání pozornosti veřejnosti a vlády na potřebu používat ekologicky šetrné produkty a vymýšlet způsoby ochrany životního prostředí.

Doporučení

Srdcem nadšený ochránce životního prostředí. Hlavní autor obsahu ve společnosti EnvironmentGo.
Snažím se osvětu veřejnosti o životním prostředí a jeho problémech.
Vždy šlo o přírodu, kterou bychom měli chránit a ne ničit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinné položky jsou označeny *